Odpady

Nabízíme možnost likvidace odpadu ze stavebních činností včetně uložení. Podle potřeby přistavíme kontejnery typu JNK o objemu 3-15 m3 s celkovou hmotností nákladu do 5 t nebo typu ABROLL o objemu 10-40 m3 s celkovou hmotností nákladu do 12 t. s možností využiťí jízdní soupravy.

Přepravujeme a ukládáme nejčastěji tyto druhy odpadů - cihly, zemina a kamení, objemný odpad, izolační materiály a směsné stavební a demoliční odpady. 

Disponujeme smykovým nakladačem CAT 236B,popřípadě Traktorbagrem Volvo,kterým můžeme na místě odpad naložit. Likvidujeme taky černé skládky, zajišťujeme demoliční práce menších objektů.