Terénní úpravy

Terénní úpravy zajišťujeme nakladačem typu CAT 236 B, včetně převozu na místo pozemních prací.

Nakladačem provádíme rozvoz sypkých materiálů na stavbách, zimní údržbu na veřejných a jiných komunikacích, nakládku stavebních sutí včetně uložení, rozvozy zeminy kolem staveb, aj.

Veškeré otázky k našim službám rádi sdělíme na telefonních číslech:777666929,nebo 604490801.p.Němčík.